Årets Centrumutvecklare

Årets Centrumutvecklare

Sveriges centrum- och platsutvecklare har instiftat utmärkelsen Årets Centrumutvecklare.
Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram och synliggöra denna yrkeskår och insatserna som våra medlemmar gör, både i det strategiska och operativa arbetet runt om i landet. Vi vill samtidigt ge inspiration och kunskap till alla som arbetar med centrum- och platsutvecklingsfrågor.