Nu är dokumentationen från senaste City Group klar

Du kanske också vill läsa..

Här hittar du nu dokumentationen från de fysiska Citygroup-träffarna som ägde rum i början av oktober. Ett 90-tal centrumutvecklare fanns på plats i värdstäderna Sundsvall, Ludvika, Örebro, Mölnlycke, Södertälje och Kristianstad.

I utmanande tider är det särskilt viktigt att tänka nytt och smart för att få ut så mycket som möjligt av de knappa resurserna som de flesta cityorganisationer brottas med. För önskemålen och förväntningarna är både många och stora från medlemmarna. En tydlig kommunikation, strategi och beskrivning av ansvarsområden och arbetsuppgifter är nödvändig men inte alltid lätt att följa!

Samverkan finns men behöver lyftas till högre nivåer för att få med fler på ett djupare plan och mer långsiktigt. Samarbetet med till exempel med fastighetsägarna behöver förstärkas och utvecklas, men även med stadens politiker och tjänstemän för ökad förståelse om hur viktig stadskärnan är för stadens/ortens existens och tillväxt.

Kunskap är en färskvara, så kompetensutveckling finns det alltid behov av. Digitaliseringen är både en möjlighet och ett hot om man inte hänger med. Tillgången till kunskapsinhämtning är överväldigande stor, utmaningen är att få ihop tiden och resurserna.

Sammanfattningsvis kan man säga:
• att det behövs nya sätt att få till finansiering
• att få medlemmarna att förstå nyttan med att vara medlem
• att skapa möten som ingen vill missa
• att samarbeta med andra aktörer i centrum

Trevlig läsning!

Ladda ner dokumentationen!