Välkommen på vår årsstämma 2022

Du kanske också vill läsa..

Torsdagen den 8 mars kl. 13-15 kommer vi att genomföra vår årsstämma digitalt. Flera punkter kommer att beslutas på mötet, därför är det viktigt att nä representanter/medlemmar som har behörig rösträtt.

Vi kommer att behöva din förhandsanmälan för att kunna upprätta en röstlängd inför mötet. Du hittar länk till anmälan i inlägget. Vi behöver ha din anmälan snarast, dock inte senare än fredag 4 mars.

Endast anmälda och betalande medlemmar kommer att få den slutgiltiga inbjudan via Zoom. Har du ej fått någon faktura angående årets medlemsavgift eller om du har några andra frågor med anledning av ditt medlemskap hos Sveriges Centrumutvecklare kan du kontakta oss på ekonomi@sverigescentrumutvecklare.se.