Save the date för nästa Citygroup

Du kanske också vill läsa..

Boka in den 8 februari i kalendern för då är det dags för nästa populära Citygroup-träff!

På vårens träff har DU, som på ett eller annat sätt arbetar med PLATSEN i fokus, huvudrollen. Som spindeln i nätet axlar du många roller när det gäller stads-, plats- och centrumutveckling, oavsett om du representerar kommun, cityförening eller destinationsbolag. Men vad gör du egentligen? Hur stärker och synliggör vi denna multikomplexa yrkesroll? Har du rätt kompetens för att hantera olika situationer och möta framtidens snabba förändringar? Detta är några av frågorna vi lyfter.

Utifrån våra diskussioner är målet att ta fram en vass arbetsbeskrivning och flera bra argument för att stärka din yrkesroll – för såväl din egen som för dina uppdragsgivares skull.

Vi utgår från fysisk träff men ställer om till rådande restriktioner.

Välkommen!