Extra insatt webbinar för att tycka till om Regeringens utredning om BID- och platssamverkan

Sedan förra året har Regeringen med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson i spetsen gett en särskild utredningsgrupp i uppdrag att föreslå hur fastighetsägare och den offentliga sektorn kan samverka för att stärka tryggheten i den byggda miljön. Utredningsgruppen har i uppdrag att analysera i vilken omfattning samverkan bör vara obligatorisk mellan det offentliga och fastighetsägare i syfte att stärka trygghet, attraktivitet och det lokala näringslivet. De ska också föreslå andra insatser som bidrar till ökad trygghet och brottsförebyggande åtgärder i den byggda miljön.

Patrik Bremdal

Många samtal och enkäter har genomförts med olika parter så som kommuner, myndigheter, organisationer och fastighetsägare för att samla information. Enkäten skickades även ut till vår yrkesgrupp och de har haft platssamtal hos några städer.

Efter önskemål från medlemmar i Sveriges centrum- och platsutvecklare så kommer Patrik Bremdal, som är en av utredarna från Regeringskansliet, på detta webbinar att berätta mer om deras arbete och hur långt de kommit. Patrik är väldigt intresserad av att få mer input från vår yrkeskår och det kommer naturligtvis att finnas tid för en diskussion där vi kan skicka med viktiga åsikter in i deras kommande arbete.

Detta är en utredning som kommer att ha stor inverkan på olika sätt i vårt kommande arbete framåt och i våra olika roller och vi hoppas att så många som möjligt kan delta på mötet för att ge sina viktiga åsikter. Ni kan läsa hela utredningsuppdraget HÄR!

Varmt välkommen!

Praktisk information

Tid: 6 mars, kl. 11.00-12.00
Plats: Vi ses genom skärmen via Teams.

Anmälan: Vi behöver ha din anmälan senast 5 mars kl. 12.00. Länk skickas sedan ut till alla via e-post. Detta webbinar riktar sig enbart till medlemmar i Sveriges centrum- och platsutvecklare.

Anmäl dig här