Citygroup

2023.10.03 | 10:00 - 17:00

Tema: Hur utvecklar vi våra platser i utmanande tider?

Att arbeta med stads-, centrum- och platsutveckling kräver talang, tålamod, kunskap, problemlösning, multitasking och allt däremellan. Tempot är högt och tillgångarna begränsade – som vanligt fast värre! Därför är höstens tema särskilt angeläget för att resonera, inspirera och stötta varandra för att fortsatt kunna utveckla våra städer och orter – trots de tuffa tider vi har framför oss.

DISKUSSIONSFRÅGOR
• Agerar och tänker vi smart utifrån rådande tider?
• Har vi rätt fokus?
• Har vi tillräcklig kompetens för att hantera olika/nya situationer?
• Hur kan vi tänka mer positivt och vara ännu mer kreativa?
• Hur bemöter vi allas önskemål och behov?
• Hur stöttar vi stadens olika aktörer?
• Hur kan vi utveckla den interna och externa kommunikationen
för bättre förståelse och ökad samverkan?
• Med mera…

Värdstäder

Region Syd: Kristianstad
Region Öst: Södertälje
Region Väst: Mölnlycke
Gävleborg/Dalarna: Ludvika
Värmland/Dalsland: Örebro
Region Norr: Sundsvall

Här kan du läsa dokumentationen från Citygroup-träffen i februari. 

Anmäl dig här