Dokumentation från Citygroup

Här hittar du dokumentationen från Citygroupträffen som ägde rum i början av februari. Ett 90-tal centrumutvecklare fanns på plats i värdstäderna Skellefteå, Bollnäs, Karlstad, Ulricehamn och Karlshamn.

Temat denna gång handlade om Aktiviteter och utsmyckning av stadskärnan. Diskussionerna runt om på träffarna visar att det görs oerhört mycket olika aktiviteter och insatser runt om i våra stadskärnor och centrum. Vissa städer har en större budget medan andra har en betydligt snävare, vilket till stor del beror på kommunens storlek. Oavsett storlek på budget är det sällan tillräckligt ändå för de ambitioner som finns. Samverkan, samfinansiering och en stor portion påhittighet behövs också. Fastighetsägare, näringsliv, skolor med flera bjuds in för att på olika sätt skapa trivsel och attraktionskraft. Kulturen är ett viktigt inslag och likaså möjlighet till spontana möten som inte kostar något. Det offentliga rummet byggs av trygghetsskapande åtgärder såsom utsmyckning av olika slag men också aktivitetsskapande inslag som främjar tryggheten, säkerheten, hälsan och trivselfaktorn. På följande sidor hittar du massor med tips och goda idéer.

Ladda ner dokumentationen