Sveriges Centrumutvecklare blir Sveriges centrum- och platsutvecklare

Du kanske också vill läsa..

Från och med idag sker en hel del förändringar hos Riksorganisationen Sveriges Centrumutvecklare. Den första förändringen är att organisationen byter namn till Sveriges centrum- och platsutvecklare och i och med namnbytet så lanseras också en helt ny grafisk profil, ny logotyp och webbplats.

– Det var dags att utveckla vår profil, göra en uppdatering och modernisera oss. Vi har strategiskt jobbat med vårt varumärkesarbete och är nu i slutet av denna process. Det senaste året har styrelsen jobbat mycket med föreningens vision, vårt syfte och våra mål, medlemsnyttan för våra medlemmar, säger Marlene Hassel, ordförande i Sveriges centrum- och platsutvecklare.

Marlene pekar även på att man har haft stor hjälp av föreningens medlemmar och de medlemsundersökningar som görs vartannat år. Där har man bland annat kunnat följa utvecklingen av yrkeskårens olika titlar och sett att allt fler får titeln platsutvecklare.

– Det känns helt rätt i tiden att vi lägger till platsutvecklare i föreningens namn men vi behöver fortfarande ha kvar centrumutvecklare, säger hon.

I samband med varumärkesresan och namnbytet har även den grafiska profilen setts över då den gamla har många år på nacken och behövde moderniseras. Resultatet är helt nya kläder som passar innehållet bättre där vi nu ser en ny logotyp, nya färger, typsnitt och också olika symboler som både medlemmar och partners kan använda sig av.

– Det är väldigt roligt att vi nu kan visa upp allt det nya som vi tagit fram. Märket i den nya logotypen har vi döpt till stadsmolekylen. Märket symboliserar det nätverk och det utbyte vi har mellan våra medlemmar. Stora som små. Norr till söder. Och hur alla medlemmar hänger ihop. Det representerar också alla de kontaktvägar som våra medlemmar har på sina egna respektive platser, säger Anna Andersson, sammankallande i den kommunikationsgrupp som varit drivande och ansvarat för arbetet.

Även webbplatsen har setts över för att passa det nya utseendet och medlemmarna och andra besökare hittar nu en enkel och modern sida där användarvänlighet och medlemsnytta är i fokus.

– Vår gamla webb var gammal och inte gjord för att passa det mer moderna och enkla. Nu är webben verkligen vårt skyltfönster där hittar man all information om föreningen både om man är medlem eller om man funderar på medlemskap. Det ska vara enkelt att hitta vad man än söker, säger Anna.