Stadsutvecklingens roll för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Den 2 september kl. 10 är det dags för nästa ”59 minuter” med tema om vilken roll stadsutvecklingen har för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 2030 beräknas cirka 60 % av jordens befolkning att bo i städer. Idag är siffran cirka 50 %. Urbaniseringen ger oss stora möjligheter att skapa en hållbar utveckling – om det görs på rätt sätt! Vad kan vi som arbetar med stadsutveckling göra nationellt, regionalt och lokalt för att på bästa sätt uppfylla FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030?

För att driva detta viktiga arbete framåt har vi bjudit in fem gästtalare. De besitter olika kunskaper, kompetenser och erfarenheter och ger konkreta tips på åtgärder som gör skillnad – både här och nu liksom i ett längre perspektiv.

Våra gästtalare är:

• Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordf i Rådet för hållbara städer, Boverket
• Anna Bergström, återbrukskonsult
• Louise Eklund, junior strateg inom samhällsutveckling, PE Samhällsutveckling
• Per Stephani, vd, Kalmarhem AB
• Ida-Sara Andréen, hållbarhetsstrateg, Kalmarhem AB