Richard Florida huvudtalare på Sweden Urban Arena 9 november

Richard Florida är en av världens ledande urbanister, tillika journalist, författare, entreprenör, professor och grundare av Creative Class Group, som jobbar i nära samarbete med företag och regeringar i många olika länder. Han är huvudtalare på Sweden Urban Arena som vi arrangerar tillsammans med Svenska Stadskärnor.

Temat är ”Recover, Restart and Rebuild – Moving Forward” och kommer att genomföras digitalt, huvudsakligen på engelska, med föreläsare från olika länder som ger sina olika perspektiv och erfarenheter kring temat. Programmet börjar kl 13.00 och avslutas ca 17.30.