Planera in vårens Citygroup

Du kanske också vill läsa..

TEMA: Aktiviteter och utsmyckning i stadskärnan

  •  Hur skapar vi attraktiva miljöer?
  • Hur skapar vi trivsel?
  • Hur utvecklar vi mötesplatser?
  • Hur fyller och lyfter vi våra torg?
  • Hur utvecklar och knyter vi ihop våra stråk?
  • Hur dekorerar vi lediga lokaler?

De är frågor vi ständigt söker svar på. Vi spanar efter nyheter och testar idéer – allt för att skapa attraktiva, trygga och levande stadskärnor! På denna Citygroupträff ägnar vi oss åt att dela med oss av våra bästa exempel på aktiviteter och utsmyckning. Fyllda med ny inspiration ”lärdomar och tips” kan vi sedan återvända hem och skapa magi!

Läs mer och anmäl dig här