Partner

Svenska Stadskärnor AB

I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna. Vi tillhandahåller ett viktigt nätverk som kan inspirera och stödja ert arbete. Alla städer och orter är unika, men det finns många frågeställningar som är lika och återkommande. På våra konferenser träffas personer som delar med sig av erfarenheter och kunskap. Genom Svenska Stadskärnor får ni tillgång till erfarna konsulter, leverantörer och föreläsare. Vi förmedlar kontakter som är värdefulla för ert resultat.

Varje år delar Svenska Stadskärnor ut det prestigefyllda priset ”Årets Stadskärna”. Utmärkelsen skapar mycket uppmärksamhet för den vinnande staden och är belöningen för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete. Samverkan med många intressenter är ofta komplicerat, men underlättas om man har tydliga gemensamma mål. Att sikta in sig på att bli Årets Stadskärna är i många städer det övergripande målet för samverkansarbetet.

Här hittar du mer information: www.svenskastadskarnor.se