Partner

Glada Hudik-teatern

Glada Hudik-teatern är samlingsnamnet för en bred verksamhet som naturligtvis innehåller teater, dans, sång och musik, men producerar också film, studiematerial, fotoutställningar, böcker, internationella projekt med mera. Visionen är att förändra synen på intellektuella funktionshinder och målet är att alla ska få göra det som de är bra på. Förutsättningar för meningsfull verksamhet ska finnas för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Glada Hudik-teatern skapar unika möten mellan människor med olika förutsättningar, vilka kan göra att ovanor, rädslor och fördomar övergår till förståelse och vänskap. De menar att samhällen som tillåter olikheter och tar vara på allas resurser har förutsättningen att bli mest produktiva.

Här hittar du mer information: www.gladahudikteatern.se