Nu är dokumentationen från Citygroup februari klar

Årets första fysiska Citygroupträffar samlade cirka 80 entusiastiska och engagerade centrumutvecklare runt om i landet. Värdstäderna var Nyköping, Mora, Örnsköldsvik, Kungsbacka och Ljungby. Träffen i Torsby fick ställas in på grund av för få deltagare, vilket delvis kan skyllas på vädret.

Vårens tema om kommunikation med mera är sannolikt ett av de svåraste ämnen att hantera. Informationsflödet är enormt och att nå fram med sitt budskap är en stor utmaning, trots det stora utbudet av kommunikationskanaler. Sociala medier, nyhetsbrev och hemsidan är självklara kanaler för extern kommunikation.

För att nå sina medlemmar är fortfarande det fysiska mötet en viktig faktor. Liksom språket är en färskvara är tekniken också i ständig utveckling. Det gäller att hänga med och behärska såväl AI-tekniken som kommunikationens grunder för att skapa engagemang, väcka nyfikenhet och förståelse. Som vanligt delar våra medlemmar generöst sina tips och erfarenheter till varandra.

Trevlig läsning!

Ladda ner dokumentationen här