Kommunikation är temat på nästa Citygroup

Att jobba med stads-, centrum- och platsutveckling kräver kommunikativa insatser varje dag och på olika sätt. Det kan vara marknadsföring inför event,
mediala insatser där man får vara rösten utåt för organisationen, kommunikation till sina medlemmar eller ägare och en massa annat däremellan.

På årets första Citygroup kommer vi därför att ha temat kommunikation där vi tillsammans diskuterar hur vi kommunicerar med våra olika målgrupper, vilka kanaler vi använder och hur vi ser på framtidens kommunikation kring centrum- och platsutveckling.

DISKUSSIONSFRÅGOR:
• Är vi delaktiga i en plats/stads varumärke på det sättet vi vill?
• Vilka olika kanaler använder vi och vad fungerar bäst?
• Använder vi kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner till vår hjälp?
• Hur stor del av budgeten läggs på marknadsföring?
• Har vi mediastrategier kring svåra frågor?
• Vad tror vi kommer vara framtidens kommunikation? (AI med mera)
• Hur kan vi utveckla den interna och externa kommunikationen mot våra olika målgrupper?

Anmäl dig här