Häng med på digital stadsvandring i Göteborg

Ett av målen som Sveriges Centrumutvecklare har är att synliggöra vår yrkeskår samt lyfta fram våra medlemmar och deras fantastiska arbete. Via ”Häng mé och Se” får du möjlighet att åka på en digital studieresa live med stadsvandring och guidning från någon av våra medlemmar. Denna gång kommer vi att besöka Göteborg City genom skärmen där Göteborg Citysamverkans cityledare Henrik Olsson kommer att vara vår guide.

Göteborg City är just nu inne i sin största utvecklingsfas i modern tid med stora stadsutvecklingsprojekt som järnvägstunneln Västlänken, utbyggnaden av Masthuggskajen, Lisebergs Jubileumsprojekt, World of Volvo, ombyggnad av kvarteret Johanna och samfinansierad upprustning av paradgatan Avenyn. Nästa år firas även Göteborgs 400-årsjubileum. Följ med och få en inblick i en del av projekten.