World Town Leadership Summit

2024.06.10 - 2024.06.13

IDA:s World Town Leadership Summit samlar ledare inom platsförvaltning från hela världen i en liten grupp för att utforska centrala stadsbyggnadsfrågor och lära sig hur olika länder och kulturer hanterar utmaningar i sin kontext. En mångsidig grupp av deltagare kommer att upplysas av nyckelforskning och inspirerande presentationer, allt syftande till att initiera djupa diskussioner samtidigt som man utforskar utmaningar i verkliga yrkespraktiska situationer. Evenemanget hålls med hjälp av diskussionsformatet ”world café”. Den övergripande temat kommer att dyka ner i den avgörande rollen för effektiv utveckling av blandade användningsområden för att främja ekonomisk stabilitet inom en efter-pandemi-landskap.

Diskussionerna kommer att fokusera på vikten av tre lika nödvändiga stadskärnanvändare: arbetaren, boende och besökaren. Denna summit är ett fantastiskt sätt att besöka nya städer runt om i världen och uppskatta hur olika sedvänjor, kulturer, politik och ekonomi påverkar arbetet med platsförvaltning. Tidigare har deltagare samtidigt funnit sig vara lärare, mentorer och elever.

Årets World Towns Leadership Summit kommer att äga rum 10–13 juni 2024 i Stockholm och kommer att inkludera en heldagsstudietur i Uppsala. Du är varmt välkommen att vara med på konferensen och inspirera och lära dig av andra kollegor från runt om i världen.

Konferensdetaljer:

Tid: 10-13 juni, möjlighet att enbart vara med 11-12 juni.

Plats: 2024 World Town Leadership Summit kommer att hållas i Stockholm. Detta evenemang arrangeras av IDA (International Downtown Association) och Svenska Stadskärnor.

När vi inte är ute så kommer konferensen att hållas hos Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, i deras helt nya konferenscenter, Sergelkonferensen.

Här hittar du mer information och anmäler dig