UCM Det Coachande Ledarskapet steg 2

2022.09.13 - 2022.09.15

Vill du bli en mer coachande ledare? Då är denna fortsättningskurs rätt för dig! Vi tränar på coaching och samtal i mindre grupper och du får feedback och tips på hur just din kommunikation kan bli tydligare. Du lär dig hur du med frågeteknik och aktivt lyssnande hjälper andra att göra medvetna val, samt hur du stärker engagemang, förmåga och lust att bidra till ert gemensamma arbete. Du får även verktyg och vägledning i egna aktuella utmaningar och situationer som ledare.

SAMMANFATTNINGSVIS får du praktisk träning i det coachande samtalet samt verktyg och tips på hur du hjälper dig själv och andra att bryta mönster och gå från tanke till handling

Utbildningen äger rum i Malmö 13-15 september 2022.

Läs mer om utbildningen här

För mer information kontakta

Utbildningsansvarig 
Tomas Kruth
0708-31 71 48
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se

Kurssamordnare
Marlene Hassel, Sveriges Centrumutvecklare
070-657 52 99
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se