59 minuter – Hur arbetar vi med trygghet i våra stadskärnor?

2023.11.23 | 10:00 - 10:59

Trygghet påverkar stadens puls, tillväxt och attraktion. Den nya lagstiftningen, där kommuner ålagts att arbeta med brottsförebyggande åtgärder, spelar en central roll för att bevara och förbättra tryggheten i våra stadskärnor. Men hur ser trygghetsarbetet ut? Vad gör man och vilket resultat ger det?

På detta webbinar får vi höra Svensk Handel berätta om sitt trygghetsarbete för att säkerställa trygga och säkra handelsplatser samt ta del av och tips från Södertäljes och Faluns arbete för att öka trivseln och tryggheten genom att förebygga och minska brottsligheten.

PROGRAM
Trygghet i handeln – en samhällsfråga
Marie Enhörning, Näringspolitisk expert, Svensk Handel

Säkerhet och Samarbete: PAX – strategisk insats mot den organiserade brottsligheten med bl a cityvandringar
Aljoša Lagumdžija, VD Södertälje City

Vad gör vi med alla ungdomar i stadskärnan? Hur ska vi tillsammans arbeta med dem och vad tycker de egentligen själva?
Klotterprojektet – en perfekt modell till samarbete med fastighetsägarna där det bara finns vinnare.
Lasse Westin, verksamhetsledare och centrumutvecklare, Centrala Stadsrum, Falun

VAD ÄR 59 MINUTER?
Ett digitalt samtalsforum där vi under 59 minuter fokuserar på aktuella frågor kring stads-, platsoch centrumutveckling utifrån olika perspektiv. Inbjudna gäster från olika städer, sakkunniga, forskare etc ger sin bild och delar sina erfarenheter i ämnet.

FÖR VEM?
Medlemsförmån för medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges centrum- och platsutvecklare.

KOSTAR DET NÅGOT?
Nej, detta är en medlemsförmån.
No-show debiteras med 250 kr

ARRANGÖRER/MODERATORER
Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor och Marlene Hassel, ordförande för Sveriges centrum- och platsutvecklare

Anmälan görs här senast 22 november