Dokumentation från Citygroup

Du kanske också vill läsa..

Den 8 februari anordnade vi en digital Citygroupträff. Temat denna gång handlade om dig som på ett eller annat sätt arbetar med platsen.

Mötet inleddes med att Marlene Hassel, ordförande i Sveriges Centrumutvecklare och Björn Bergman, vd i Svenska Stadskärnor presenterade en nulägesbild av den verklighet vi i vår yrkesroll lever i. Till det digitala mötet var även två gästföreläsare inbjudna. Den ene var Mikael Jonsson från Destination Östersund och arbetsgivare för vår kollega Calle Hedman, centrumutvecklare, tillika Årets Centrumutvecklare 2021. Mikael gav oss sin bild på vilka krav han ställer på dagens och framtidens centrumutvecklare. Den andra gästföreläsaren var Linda Norén som under flera år arbetade som centrumutvecklare i Falun innan hon blev näringslivschef.

Föreläsningarna gav en bra introduktion till de tre passen med gruppdiskussioner som avslutades med ”Dagens hetaste fråga”. En sammanställning av svaren från 80-talet engagerade deltagare hittar du i dokumentationen nedan.

Ladda ner dokumentationen