Bli leverantörspartner

Vi vill skapa mervärden för våra medlemmar och våra leverantörspartners

 • Årsavgift 5.900 kr ex moms per år
 • Leverantörspartnern ska ha goda referenser samt bör vara leverantör hos någon av våra medlemmar
 • Leverantörspartnern kommer att synas i SCU:s medlemsregister, men markerade som leverantörspartner
 • Leverantörspartnern kan uteslutas med omedelbar verkan, om styrelsen finner leverantörspartnern vara högst olämplig
 • Leverantörspartnern får presentera företaget en gång, cirka 10-15 minuter på det första vårmötet efter medlemsinträde
 • Leverantörspartnern har rätt till medlemspris på våra konferenser
 • Leverantörspartnern har rätt att ha material på våra egna konferenser, men de får ordna distribution själva, i mån av plats får de även synas med roll-up och utställningsmaterial
 • Leverantörspartnern får synas med logotype samt länk till hemsida, på vår egen hemsida
 • Leverantörspartnern får ha kortare informationstext på vår hemsida
 • Vi gör minst ett e-post utskick per år till våra medlemmar med information om våra leverantörer
 • Leverantörspartnern har rätt att i material använda vår ”Leverantörslogga”
 • Leverantörspartnern har ingen rösträtt i föreningen
 • Avgiften faktureras per kalenderår. Om inträde sker under året, så beräknas avgiften på antal kvartal som kvarstår, under inträdesåret

Ansök om att bli leverantörspartner

Huvudkontaktperson

Fakturaadress

Besöksadress (ej obligatoriskt)

Övriga personer på företaget som ska ta del av våra nyhetsutskick (max tre till):

1

2

3

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.