59 minuter – Fokus: Hur arbetar vi med risken för väpnade hot i våra stadskärnor?

Hoten mot Sverige har ökat på senare år och väpnat våld drabbar inte sällan allmänheten i city, stadskärnor och olika handels- och mötesplatser. Konsekvenserna för såväl den enskilt drabbade av våldet, som de som arbetar och vistas i stadskärnan blir oftast
omfattande och sprider en känsla av otrygghet i dessa miljöer. På detta webbinar får vi bl a veta hur man med planering, utbildning, mental
förberedelse och övningar kan omsätta svenska myndigheters rekommendationer i praktiken för att öka tryggheten och begränsa skadeverkningarna om ett hot eller pågående dödligt våld (PDV), skulle inträffa.

TALARE
Anders Waldenstedt, grundare Mindgear, arbetat som polis i 40 år varav 32 år vid Rikskriminalpolisen bl.a. inom underrättelsetjänsten och som spanare, förhandlare och livvakt.

Astrid Egnell, utbildare och utbildad krisstödshandledare, har arbetat 44 år som polis, varit spanare på NOA (då Rikskriminalen), Säpo, utrett våldsbrott, arbetat med it-relaterad brottslighet samt med personalsäkerhet på Polismyndighetens Säkerhetsavdelning.

Hans Alvén, utbildare, har arbetat i 44 år som patrullerande polis och yttre befäl varvat med utbildare på polishögskolan i polisiär
konflikthantering och krisstöd.

Björn Mortensen, utbildare, tidigare centrumledare i Kalmar City med erfarenhet av Purple Flag kvällsekonomi.

Läs mer och anmäl dig här