« Alla Evenemang

Läs mer

9 januari 2019 - 6 januari 2025

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Med hundratals kurser, interaktiv onlineutbildning och konferenser bidrar de årligen till över 10 000 personers kompetensutveckling. Vi ger dig värdefulla kunskaper och erfarenheter så att  du och din organisation tryggt kan möta omvärldens krav på utveckling och förändring.

Bland annat anordnar de 2019 konferensen Planering och utveckling av det offentliga rummet.

Minskade utrymmen för nöjen och grönstruktur ställer stora krav på dig som arbetar med planering av en levande och attraktiv stadsmiljö i ett samhälle under utveckling. Konferensen kommer fokusera på de utmaningar du dagligen ställs inför, bland annat hur du i planeringen gör avvägningar mellan olika intressekonflikter och behåller grönstruktur vid förtätning. Du får med dig verktyg för att skapa miljöer som lockar alla samhällsgrupper, fördjupar dina kunskaper inom samordning kring det offentliga rummet och får ta del av praktikfall för framgångsrik planering i städer av olika storlek med varierande förutsättningar.

Ta chansen att ta del av ny kunskap samt utbyta erfarenheter och nätverka med kollegor från stora delar av landet! 

Läs mer på: www.teknologiskinstitut.se