« Alla Evenemang

Bli medlem

29 januari 2117

På alla de köpcentrum, stadskärnor, stadsdelscentrum, gallerior och andra handelsplatser behövs funktionen för att förena de olika ägarnas intressen. Att vara centrumutvecklare innebär att du är en koordinator, en katalysator och en driven ledare. En både strategisk och operativ ledare som planerar, genomför och följer upp olika projekt. Som centrumutvecklare ser du till att de olika intressenterna i staden samverkar och verkar för att få aktörer att enas kring en gemensam vision och målbild. Som processledare ser du till att visionen och målen blir verklighet.


Titeln kan vara centrumutvecklare, centrumledare, stadskärneledare, centrumchef,  affärsutvecklare, platsutvecklare eller något liknande och dessa personer samlar vi inom den rikstäckande föreningen Sveriges Centrumutvecklare.

Som centrumtutvecklare är man ofta ensam på sin ort eller handelsplats, därför är kollegorna runt om i Sverige extra viktiga för att utbyta erfarenheter och stötta varandra i arbetet. Om centrumfunktionen arbetar för handelsplatsens bästa, så fungerar föreningen Sveriges Centrumutvecklare som ett rikstäckande nätverk för alla oss som jobbar inom centrumfunktionen.

Styrelsen arbetar ideellt och arrangerar flera träffar per år med intressanta besök och bra erfarenhetsutbyte. Genom organisationen får medlemmarna tips och idéer, allt från riksomfattande kampanjer, utbildningar och leverantörspartners. Vi är lyhörda för dina önskemål och tar gärna emot dina förslag!

Medlemskapet är personligt och idag har vi närmare 200 medlemmar över hela Sverige. Att vara medlem kostar 100 kr/år i medlemsavgift samt 1400 kr i serviceavgift, alltså totalt 1500 kr/år.

 

Vill du vara med?
Som medlem blir du en del i nätverket och vi vill gärna ha dig med. Vi tror att vi tillsammans kan utveckla oss – och därmed stå i centrum för utvecklingen av morgondagens mötesplatser!

Vår ambition är att stärka ställningen för vår yrkesroll och skapa förståelse för att allt arbete med centrumutveckling handlar om både strategisk planering, taktiska beslut och operativt utförande. Centrumutvecklaren fyller en avgörande roll i stadsutvecklingen.

 

Här kan du ladda ner en broschyr om oss